Face to Face 安老院舍真心講

,
引言 一直以來,香港安老院舍質素參差不齊,遇有發生事故,使大眾對安老院舍或存有負面印象,但其實香港都有用心經營的院舍,人間天使常伴老友記左右。柏籽仁基金主席鄒…